Import – et miljøvennlig alternativ?

NOAH importerer store mengder avfall som skal til Langøya

Dette skal fraktes fra Hellas på båt til ei havn i Napoli, så på lastebil opp gjennom halve Europa, over på båt igjen til Norge der det tas inn i Larvik havn, så lastebil igjen opp til Holmestrand før det tas over til Langøya. Miljøvennlig? Neppe!

Her kan du laste ned tillatelsen fra Miljødirektoratet

Ulovlig utslipp på Langøya

Fredag 1.3.19 hadde NOAH en «hendelse» men det ble ikke rapportert til Miljødirektoratet før 28.5.19 Hvorfor tok det så lang tid, er dette vanlig?

Vi i Holmestrand blir heller ikke informert via lokalavisen, Jarlsberg Avis. Den skriver artiklene kun på en positiv måte om NOAH og driften på Langøya. Alle negative saker blir holdt utenfor.

For å få greie på ting må vi sende innsynsbegjæring til Miljødirektoratet, men da må vi vite hva vi skal etterlyse.

NOAH bagatelliserer utslippet og mener det ikke har skjedd noe skade på miljøet. Det er mulig de har rett, men er det ikke på tide at de får pålegg om målinger til luft også?
På norskeutslipp.no finnes det ikke rapporter på målinger til luften. Men vi vet at flere av de stoffene NOAH behandler på Langøya forurenser til luften.
https://www.norskeutslipp.no/no/Diverse/Virksomhet/?CompanyID=6225

Unnskyldningen at alt blir behandlet innendørs synes vi ikke er bra nok. Det er blant annet utslippet i 2003 et godt eksempel på. Ingen rapportering om utslipp til luft. Vi lurer på hvordan noen kan mene at det er irrelevant med slik måling og rapportering når folk fikk beskjed over radio om å holde seg inne og lukke vinduer og dører. Samt at flere fortalte at de ble dårlige av det, både i Holmestrand, Sande og Svelvik.
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/ddlBGw/avfallsdeponiet-noah-stengt

I 2004 var det en kraftig brann i et magnesiumbasseng. Men fortsatt ingen rapportering om utslipp til luft.
https://www.dagbladet.no/nyheter/det-brenner-ved-spesialavfalls-anlegg/66013640

Her står det om flere ulykker
https://www.pressreader.com/norway/varden/20160303/281947426937582

Tabell hentet fra mailen fra NOAH til Miljødirektoratet.

Her kan du laste ned mailen som rapporterte om «hendelsen»

Norcem: – Blir ikke deponi her så lenge gruvene drives

BREVIK (NRK): Ledelsen ved sementfabrikken Norcem sier de ikke har planer om å legge ned gruvedrifta. Den krystallklare beskjeden kommer samme dag som klima- og miljøministeren besøker kystbyen.

– Vi ønsker å drive videre på ubestemt tid. Dette har vi også fortalt NOAH tidligere, sier direktør ved Norcem Per Brevik til NRK.

Men allikevel mener Noah og Bellona at de skal ha tilgang på gruvene

https://www.nrk.no/telemark/norcem-i-brevik_-_-blir-ikke-deponi-her-for-gruvedriften-er-avsluttet-1.14253623?fbclid=IwAR1XmItImO4xoaPv242yE0RiTC_blmpliUsbAP8E6nYYcO1FLbosnmnqJhk

https://www.norcem.no/no/node/20840?fbclid=IwAR19rxk-AUA_cOa9TwzjkgIgObI_NKa9-D4On27TL67hYV5wLVoeLPOfQL4

Revisjonsrapport, Miljødirektoratet 7. mars 2018

Revisjonsrapport, Miljødirektoratet 7. mars 2018

 • Avvik:
  Virksomheten overholder ikke alle krav til lagring av farlig avfall
  Virksomheten har deponert avfall i feil deponi
  Virksomhetens dokumentasjon på kontroll og vedlikehold av anlegg som omfattes av
  f-gassforordningen er mangelfull
 • Virksomhetens internkontroll for eksport av avfall har mangler Anmerkninger:
  Den systematiske oppfølgingen av avvikshåndteringen kan forbedres

6225_Kontroll_2018_Avvik