Import – et miljøvennlig alternativ?

NOAH importerer store mengder avfall som skal til Langøya

Dette skal fraktes fra Hellas på båt til ei havn i Napoli, så på lastebil opp gjennom halve Europa, over på båt igjen til Norge der det tas inn i Larvik havn, så lastebil igjen opp til Holmestrand før det tas over til Langøya. Miljøvennlig? Neppe!

Her kan du laste ned tillatelsen fra Miljødirektoratet

Revisjonsrapport, Miljødirektoratet 7. mars 2018

Revisjonsrapport, Miljødirektoratet 7. mars 2018

 • Avvik:
  Virksomheten overholder ikke alle krav til lagring av farlig avfall
  Virksomheten har deponert avfall i feil deponi
  Virksomhetens dokumentasjon på kontroll og vedlikehold av anlegg som omfattes av
  f-gassforordningen er mangelfull
 • Virksomhetens internkontroll for eksport av avfall har mangler Anmerkninger:
  Den systematiske oppfølgingen av avvikshåndteringen kan forbedres

6225_Kontroll_2018_Avvik