Import – et miljøvennlig alternativ?

NOAH importerer store mengder avfall som skal til Langøya

Dette skal fraktes fra Hellas på båt til ei havn i Napoli, så på lastebil opp gjennom halve Europa, over på båt igjen til Norge der det tas inn i Larvik havn, så lastebil igjen opp til Holmestrand før det tas over til Langøya. Miljøvennlig? Neppe!

Her kan du laste ned tillatelsen fra Miljødirektoratet