Revisjonsrapport, Miljødirektoratet 7. mars 2018

Revisjonsrapport, Miljødirektoratet 7. mars 2018

 • Avvik:
  Virksomheten overholder ikke alle krav til lagring av farlig avfall
  Virksomheten har deponert avfall i feil deponi
  Virksomhetens dokumentasjon på kontroll og vedlikehold av anlegg som omfattes av
  f-gassforordningen er mangelfull
 • Virksomhetens internkontroll for eksport av avfall har mangler Anmerkninger:
  Den systematiske oppfølgingen av avvikshåndteringen kan forbedres

6225_Kontroll_2018_Avvik